Usługi

Nasza firma oferuje szeroki zakres usług spełniających potrzeby naszych klientów. Rozumiemy i szanujemy fakt, że każdy klient ma różne wymagania i w pełni realizujemy te życzenia. Klienci mają swobodę wyboru poziomu świadczonych usług tak, aby dopasować je do swoich potrzeb. Przerzuć swój ciężar na nasze barki i skup się na swoim zasadniczym biznesie!

Nasza oferta: 

 • Doradztwo i projektowanie rozwiązań

  Znalezienie właściwego  rozwiązania zawsze jest efektem stworzenia dobrego planu biznesowego i głębokiej znajomości produktów. Algotech rozumie doradztwo i projektowanie rozwiązań jako zasadnicze elementy współpracy z klientem w celu zapewnienia najwyższej jakości. Usługi doradcze są integralną częścią każdego złożonego projektu. Oferujemy naszym klientom unikalne i profesjonalne usługi i pomagamy im w podejmowaniu kluczowych decyzji strategicznych. Z nami osiągniesz swoje cele!
 •  Analizy

  Nasza oferta obejmuje unikalną definicję procesów biznesowych dla twojej firmy, które ściśle związane są z celami i strategią spółki. Oferujemy ci niezależne spojrzenie przy odwzorowywaniu sytuacji w twojej firmie w obecności twoich kluczowych pracowników; jednocześnie ulega weryfikacji koncepcja projektu rozwiązania.
 • Zarządzanie projektem 

  Ściśle stosujemy uznaną na arenie międzynarodowej metodologię PMI opartą na najlepszych praktykach. Stosujemy tę metodologię w sposób spójny z nastawieniem na konkretne potrzeby naszych klientów. Zarządzanie projektem według nas nie jest dyscypliną biurokratyczną; jest to systematyczne działanie oparte na  zdrowym rozsądku i zapewniające przestrzeganie terminów i budżetów. Wszystkie prace są realizowane przez w pełni certyfikowanych ekspertów - wielu z nich uzyskało umiejętności zawodowe umożliwiające im zatrudnienie w europejskich firmach IT, dla których sukces projektu jest kluczowy dla biznesu klienta.
 •  Szkolenie, transfer wiedzy

  Jako standard, nasi klienci  otrzymują szkolenie z zakresu dostarczonych produktów i usług. Szkolenia nasze nie zastępują jednak dedykowanych szkoleń produktowych do których zachęcamy nieustannie w celu podniesienia wiedzy administratorów. Zakres naszych szkoleń zawsze jest dostosowywany do potrzeb konkretnego klienta w taki sposób, aby po zakończeniu projektu klient czuł się swobodnie i komfortowo ze swoim nowym systemem.
 •  Tworzenie oprogramowania

  Jeśli standardowe produkty i usługi nie spełniają twoich wymagań, lub jeżeli stwierdzisz, że modyfikacja takich standardowych produktów jest ekonomicznie nieefektywna, przygotujemy dla ciebie specjalnie przygotowane rozwiązanie.Naszym credo jest być długoterminowym i niezawodnym partnerem zdolnym do spełniania konkretnych potrzeb klientów. Wobec tego możemy też zaoferować specjalnie stworzone dla ciebie rozwiązania spełniające niestandardowe wymagania. Naszym celem jest twoje maksymalne zadowolenie .
 •  Serwis i wsparcie techniczne

  Zawsze zdajemy sobie sprawę z faktu, że rozwiązania dostarczane przez nas zwykle tworzą ważną część zasadniczego biznesu naszych klientów. Wobec tego każdy projekt obejmuje rozwiązanie wszelkich problemów, defektów czy kolizji systemowych. Świadczymy usługi serwisowe ukierunkowane na utrzymanie wysokiego poziomu usług serwisowych (SLA). Algotech dokonuje również prewencyjnych kontroli systemu. Każdy dostarczany przez nas system jest inny, więc usługi serwisowe każdorazowo dostosowujemy do dostarczonego systemu jak również do indywidualnych wymagań klientów.
 •  Lokalizacja rozwiązań

  Zdajemy sobie sprawę, że niektóre produkty i usługi muszą być dostępne w innym języku i niejednokrotnie muszą spełniać wymagania legislacyjne. Dostosowujemy produkty i usługi naszych partnerów biznesowych do wymagań ustawowych danego kraju i tłumaczymy na odpowiedni język.
 •  Cloud Computing (SaaS - Software as a Service)

  Cloud Computing (Chmura Obliczeniowa) czyli współdzielenie zasobów sprzętu i oprogramowania poprzez sieć, charakteryzuje nową gospodarkę Internetową. Reprezentuje to nowy model świadczenia usług znacząco obniżając koszty i optymalizuje wydajność firmy. Oferujemy naszym klientom wysoki poziom dostępności chmury obliczeniowej na platformie wirtualnej.
 •  Integracja Systemów

  Integracja Systemów należy do najbardziej złożonych i jednocześnie najbardziej efektywnych form rozwoju firmy. Integracja systemów wykonana przez zespół specjalistów Algotech, przyczynia się do rozwoju twojego biznesu. Możemy przekształcić twoje wizje, cele i plany w rzeczywistość. Naszą przewagą w dziedzinie integracji systemów jest znajomość technologii i narzędzi integracyjnych, certyfikowane zarządzanie procesami i znajomość branży.
 •  Wdrożenie

  Poza wybraniem samego produktu, niezwykle ważną rolę odgrywają jego integracja i wdrożenie. Konieczne jest zwrócenie maksimum uwagi nawet na drobne detale w procesie wdrożeniowym. Nasz zespół specjalistów wykorzystuje najnowszą wiedzę i najlepsze praktyki, jak również bezpośrednie doświadczenie i znajomość środowiska, umożliwiając ci uniknięcie wysokich kosztów finansowych oraz opóźnień czasowych przy wdrażaniu produktów, usług i nowych technologii.